Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Διαλογή για ζευγάρωμα

 

 

 

 

 

 

 

Διαλογή για ζευγάρωμα

1. Σκληρό και μαλακό φτέρωμα.
Οι ορολογίες που κυκλοφορούν είναι πολλές και κάνουν το πράγμα ποιο πολύπλοκο. Σε γενικές γραμμές στα πουλιά πρέπει να ζευγαρώνουμε Hard με Soft και σε κάποιες περιπτώσεις soft με soft. Το ζευγάρωμα hard με hard, σχεδόν ποτέ .
Τα αποτελέσματα σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητα. Όπως ανωμαλίες στο φτέρωμα (καραφλά η σγουρά σημεία, υπερβολή στην πυκνότητα ή στο μέγεθος των φτερών κτλ Soft-soft).