Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Παραδείσια Λευκά (CFW)

Λευκό με καφέ πλευρά (CFW)Η CFW μετάλλαξη οφείλεται σε ένα φυλοσύνδετο γονίδιο. Τα CFW χωρίζονται σε κανονικά και Continental. Παρόλο που και οι δύο μεταλλάξεις προέρχονται από διαφορετικό γονίδιο, είναι μέρος μιας πολλαπλής αλληλόμορφης σειράς, στην οποία ανήκει και το Zebra με ανοιχτόχρωμη πλάτη. Τα γονίδια των τριών αυτών μεταλλάξεων τοποθετούνται στον ίδιο χώρο του χρωμοσώματος του πουλιού και έτσι δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Είναι όλα παραλλαγές της ίδιας μετάλλαξης, η οποία φαίνεται να ξεκινά με το κανονικό CFW και στη συνέχεια να δημιουργούνται τα άλλα δύο γονίδια σαν μια εξέλιξη της μετάλλαξης (ή μια προσπάθεια του μεταλλαγμένου γονιδίου να επιδιορθώσει τον εαυτό του). Το κανονικό CFW είναι κυρίαρχο επί του Continental και το Zebra με ανοιχτόχρωμη πλάτη κυρίαρχο και στα δύο γονίδια. Δηλαδή, αν ένα πουλί (αρσενικό αφού πρόκειται για φυλοσύνδετο γονίδιο) μεταφέρει στο ένα χρωμόσωμά του το γονίδιο του Zebra με ανοιχτόχρωμη πλάτη και στο άλλο οποιοδήποτε γονίδιο CFW (κανονικό ή Continental), ο φαινότυπος θα είναι Zebra με ανοιχτόχρωμη πλάτη. Αντίστοιχα, αν μεταφέρει Continental CFW στο ένα χρωμόσωμα και κανονικό CFW στο άλλο, ο φαινότυπος θα είναι κανονικό CFW.

Το κανονικό CFW είναι γνωστό και σαν « παλιού τύπου CFW » ή « CFW με μαύρα μάτια ». Το πρότυπο για το κανονικό CFW ορίζει ένα πουλί άσπρο, με όσο το δυνατόν πιο έντονα μαύρα σημάδια γίνεται. Επίσης τα μάγουλα και τα πλευρά θα πρέπει να είναι σχεδόν όσο έντονα είναι και του κανονικού γκρι Zebra. Η ουρά σύμφωνα με το πρότυπο μπορεί να έχει ξεθωριασμένο γκρι χρώμα. Τις πιο πολλές φορές πάντως τα σημάδια του CFW παρουσιάζουν ελάττωση τόσο της μαύρης ευμελανίνης στην περιοχή των δακρύων, όσο και της καφέ φαιομελανίνης στα μάγουλα και στα πλευρά και είναι αρκετά δύσκολο να παράγουμε πουλί σύμφωνα με τα πρότυπα των διαγωνισμών. Η μεγαλύτερη ελάττωση συνήθως, παρουσιάζεται στα μάγουλα. Τα θηλυκά πουλιά πρέπει να είναι άσπρα με μόνο το σημάδι του δακρύου να ξεχωρίζει και με γκρι ουρά. Επίσης, παρουσιάζουν συνήθως πιο σκούρο κεφάλι και έχουν μαύρα στίγματα στην κορυφή του, κάτι που δεν είναι επιθυμητό, αφού τα πουλιά θα πρέπει να είναι όσο πιο ανοιχτόχρωμα γίνεται.

Ως νεοσσοί τα CFW ξεχωρίζουν από τα κανονικά Zebra όταν αρχίζουν να βγάζουν πούπουλα, αφού το χρώμα του σώματος και το ράμφος δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά. Τα νεαρά θηλυκά συνήθως έχουν πιο σκούρο φτέρωμα στο κεφάλι από ότι τα αρσενικά και έτσι μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από πολύ νωρίς.

Το Continental CFW είναι γνωστό σαν « νέου τύπου » ή « CFW με κόκκινα μάτια ». Η βασική διαφορά που έχει το Continental CFW σε σχέση με το κανονικό είναι στο χρώμα της πλάτης, το οποίο είναι ανοιχτόχρωμο κρεμ ή γκρι. Επίσης, η ουρά είναι πιο σκούρη στο Continental και μπορεί να είναι ακόμη και μαύρη. Συνήθως στα Continental CFW παρουσιάζεται μεγάλη ελάττωση στην καφέ φαιομελανίνη, με αποτέλεσμα τα μάγουλα και τα πλευρά να είναι πιο ξεθωριασμένα σε σχέση με το κανονικό CFW. Στα Continental CFW τα μάτια είναι κόκκινα. Αυτό είναι πιο ευδιάκριτο στους νεοσσούς, αλλά και όταν μεγαλώσουν τα πουλιά φαίνεται με τον κατάλληλο φωτισμό. Στα θηλυκά πουλιά παρατηρούνται οι ίδιες διαφορές στο χρώμα και επιπλέον δεν εμφανίζεται το φαινόμενο να έχουν μαύρα στίγματα στο κεφάλι.

Οι νεοσσοί του Continental CFW ξεχωρίζουν στη φωλιά, αφού το δέρμα τους είναι ροζ, το ράμφος ανοιχτόχρωμο και τα μάτια τους κόκκινα. Από το στόμα απουσιάζουν σχεδόν εντελώς τα μαύρα σημάδια που έχουν τα κανονικά Zebra. Το παράξενο είναι ότι ενώ τα κανονικά Zebra ως ενήλικες είναι ανοιχτόχρωμα, όταν γεννιούνται είναι σχεδόν μαύρα. Αντίθετα τα Continental CFW γεννιούνται ανοιχτόχρωμα με κόκκινα μάτια, κατά την ενηλικίωσή τους γίνονται πιο σκούρα από τα κανονικά CFW.

Όπως είπαμε, το CFW είναι μια υπολειπόμενη, φυλοσύνδετη μετάλλαξη. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα αρσενικά πουλιά χρειάζεται να έχουν το γονίδιο και στα δύο χρωμοσώματά τους για να το εμφανίσουν στο φαινότυπό τους. Αν το γονίδιο υπάρχει μόνο στο ένα χρωμόσωμα του αρσενικού, τότε το πουλί θα μεταφέρει την μετάλλαξη αλλά δεν θα την εμφανίσει. Αυτό δεν συμβαίνει με τα θηλυκά πουλιά γιατί το γονίδιο μεταφέρεται μόνο στο Χ χρωμόσωμα και έτσι τα θηλυκά (τα οποία έχουν ένα Χ χρωμόσωμα) αρκεί να μεταφέρουν ένα γονίδιο για να το εμφανίσουν. Τα γκρι Zebra που φέρουν την CFW μετάλλαξη, μερικές φορές μπορούν να αναγνωριστούν από ένα άσπρο τελείωμα που παρουσιάζουν στα οδηγητήρια φτερά. Ένα αρσενικό CFW μπορεί να μεταφέρει στο ένα χρωμόσωμα το γονίδιου του κανονικού CFW και στο άλλο του Continental. Επειδή τα γονίδια ανήκουν στην ίδια αλληλόμορφη σειρά όπως είπαμε, το πουλί θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του κανονικού CFW, αλλά η πλάτη θα είναι λίγο πιο σκούρη και τα σημάδια πιο έντονα όπως του Continental. Σαν νεογνά, τα πουλιά θα μοιάζουν στο κανονικό CFW, αφού είναι κυρίαρχο του Continental.

Με το CFW μπορούν να δημιουργηθούν μερικοί πολύ ελκυστικοί συνδυασμοί. Γενικά είναι μια μετάλλαξη ελάττωσης, η οποία μειώνει το ποσοστό μελανίνης στο φτέρωμα του πουλιού, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο. Οι μεταλλάξεις ελάττωσης συνδυάζονται συνήθως με εκείνες που αλλάζουν ή κάνουν πιο έντονα τα σημάδια του αρσενικού. Έτσι, το CFW μπορεί να συνδυαστεί με μαύρα μάγουλα, μαύρο στήθος, μαύρο πρόσωπο ή καφέ στήθος, ενώ δεν συνιστάται να γίνονται συνδυασμοί με άλλες μεταλλάξεις ελάττωσης όπως το Florida Fancy ( Isabel) ή το Penguin, διότι χάνεται το σχέδιο του CFW, εξαιτίας της υπερβολικής ελάττωσης. Στην πράξη, λόγω της φύσης της CFW μετάλλαξης, η οποία τείνει να μειώνει τις μελανίνες των σημαδιών, σε όλους σχεδόν τους συνδυασμούς παρατηρούνται ξεθωριασμένα σημάδια και σκούρο γκρι χρώμα εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μαύρο. Στο συνδυασμό με τα μαύρα μάγουλα πολλές φορές παρατηρούνται και καφέ πλευρά αντί για μαύρα. Για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στους συνδυασμούς πρέπει να διαλέγουμε πουλιά που να παρουσιάζουν έντονα μαύρα σημάδια. Παρόλα τα προβλήματα με το χρώμα των σημαδιών, όταν πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχουμε μερικούς από τους πιο όμορφους συνδυασμούς που υπάρχουν στα Zebra.

Ένας άλλος συνδυασμός που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι με το καφέ Zebra. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον προηγηθεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται Crossing over, το οποίο συμβαίνει τυχαία και έτσι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πότε ή αν θα πετύχει ο συνδυασμός. Στο καφέ CFW, τα μαύρα σημάδια γίνονται σκούρα καφέ, σε σχέση με το κανονικό. Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί το Crossing Over, τα γονίδια συνδέονται και ο συνδυασμός συμπεριφέρεται σαν ξεχωριστή μετάλλαξη.

Παράλληλα με το γονίδιο του CFW, είναι πιθανόν να επιδρούν στη μετάλλαξη και δύο άλλα γονίδια τροποποιητές. Το ένα είναι γονίδιο ελάττωσης και ευθύνεται για το ξεθώριασμα των σημαδιών. Αυτό φυσικά δεν είναι επιθυμητό και μπορεί να απομονωθεί με επιλεκτικά ζευγαρώματα. Ο άλλος τροποποιητής παρουσιάζει μια κρεμ πλάτη στα κανονικά CFW. Αυτά τα πουλιά, μπορούμε πολύ εύκολα να τα νομίσουμε για Continental και μόνο με δοκιμαστικά ζευγαρώματα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του τροποποιητή.

Η CFW μετάλλαξη είναι ίσως η πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα στα Zebra finches και ακόμη εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια κρεμ – ίνο μετάλλαξη, η οποία πιθανόν να ανήκει στην ίδια αλληλένδετη αλυσίδα με τα CFW και την ανοιχτόχρωμη πλάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου